Forside

Bli kjent med prosjektlederrollen i Anlegg
Ivar er prosjektleder på K1b Fornebubanen og har det overordnede ansvaret for prosjektet som går under byen mellom Majorstua – Skøyen. Her skal det drives 3,3 km med tunnel inklusive tverrslag og adkomsttunnel. Bli bedre kjent med Ivar og prosjektlederrollen.
Mann hilser på anleggsplass. Foto.