Bakås skole

Den nye skolen er på 5.000 m2, bestående av undervisningsrom, administrasjon og lærerarbeidsplasser, sløydsal og keramikkrom, gymsal, naturfagsrom og musikkrom, auditorium og bibliotek. Den nye skolen rommer 400 elever.

Bakås skole, Oslo.

Customer

Oslobygg KF

Timeline

August 2020 - juli 2022

Place

Skansen Terrasse 16, 0162 Oslo

Scope

5000 m2 bruksareal

Project type

Skole

Contract

Totalentreprise

Value

166 MNOK

Architect

Futhark Arkitekter AS

Riving av eksisterende paviljong og innvendige overflater i eksisterende skole fra 1980. Total rehabilitering av eksisterende skole og oppføring av tilbygg i massivtre, samt utomhusanlegg.

Deler av skolen inkludert bibliotek og gymsalen er tilrettelagt for sambruk for nærmiljøet utenom skoletid. Løsninger er solide og miljøriktige, med fokus på gjenbruk, og nybygget tilfredsstiller kravene til pluss iht. Futurebuilt kriteriene.

Bakås skole, Oslo.

Bakås skole, Oslo.

Rehabilitering inkluderer komplette nye tekniske anlegg for alle fag, nødvendig ombygging, etterisolering av vegger, nytt tak og nye overflater.

Tilbygg oppføres i massivtre som plusshus og inkluderer solcelleanlegg på tak over både tilbygg og deler av eksisterende bygg. Komplett nytt CO2 varmepumpeanlegg som dekker varme og kjøling til både tilbygg og eksisterende bygg, forsynt fra geobrønner.

Anskaffelsen omfatter også nye park- og utomhusarealer med høy standard.
Arkitekt og landskapsarkitekt tiltransporteres.

• Barneskole for 400 elever
• Bruksareal 5.000 m2
• Rehabilitering av 2.300 m2
• Nybygg 2.700 m2
• Opparbeidelse av ca. 10.000 m2 park og utomhusarealer

Kontakter Seby AS