header

Parkeringshus Stavanger lufthavn, Sola

Parkeringshus i fem etasjer på totalt 67.000 m2, med plass til ca. 2.300 biler.

Parkeringshus Stavanger lufthavn, Sola

Customer

Avinor

Timeline

Januar 2022 - mai 2023

Place

Flyplassvegen 230, 4055 Sola

Scope

67.000 m2

Project type

Parkeringshus

Contract

Totalentreprise

Value

360 MNOK

Architect

NSW Arkitektur

Gjenoppbygging av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola, etter brannen i januar 2020. I motsetning til det tidligere parkeringshuset, blir det nye delt i to brannseksjoner, blir fullsprinklet og får brannalarm i alle deler av bygget, noe som gjør dette til et av Norges mest brannsikre parkeringshus.  

Det nye parkeringshuset bygges i hovedsak av betongelementer, ståltak og perforerte aluminiumsfasader, hvorav 75 prosent er resirkulert. 

Takflaten på 12 dekar forberedes for en fremtidig installasjon av solcellepaneler.  

Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Entreprenør distrikt Rogaland og Block Berge Bygg. Bygget planlegges åpnet i juni 2023. 

Rivingen av det gamle parkeringshuset ble utført av annen entreprenør i 2020/2021. 

Kontakt oss