Felleskjøpet Gardermoen

På Gardermoen har vi bygget nytt sentrallager for Felleskjøpet. Bygget er på totalt 23 400 kvadratmeter, inkludert overbygget areal på ute-lager.

Felleskjøpet Gardermoen fasade

Customer

Gardermoen Park AS

Timeline

September 2020 - Mars 2022

Place

Gardermoen

Contract

Totalentreprise

Byttet vil inneholde 2000 m2 med robotlager, og ca 700 m2 kontorer. Det består av stål- og sandwichkonstruksjon. Gulv i logistikkarealer er utført i fiberarmert, glattskurt betong. Ute er det permeabelt dekke som drenerer overflatevann.