Optimera Vestby

På Vestby har vi bygget et ca. 23.000 m2 stort sentrallager for Optimera med automatiske lagrings og plukksystemer

Optimera Vestby fasade

Customer

Toveien 51 AS

Timeline

Mai 2020 - November 2021

Place

Vestby

Contract

Totalentreprise

Dette er et standard logistikkbygg med støpt gulv på grunn, stålkonstruksjoner, TRP plater i tak og sandwichelementer på vegger. Robotlagringssystem er installert i 1/3 av bygget som gir automatiske lagrings og plukksystemer.

Det er viktig at ikke brennbare materialer er benyttet i bygget, derfor er vegger inne og ute og på tak av rockwool. Det er i tillegg fullsprinklet bygg med sprinklertank og pumperom.

Ute er det lagt permeabel belegningsstein, og på taket er det varmepumpe og aggregat. 

Mer som dette