Spesielle kontraktsbestemmelser HMS

Underentreprenør (UE) har ansvar for eget HMS-arbeid. Der hvor Veidekke er hovedbedrift og har ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, skal UE delta i dette arbeidet.

Mann med hjelm peker på tak inne på byggeplass. Foto.

Kontraktsbestemmelser i våre virksomheter

Dersom UE har mer enn fem ansatte på plassen, skal UE stille med kvalifisert verneombud. Navn på verneombud skal meddeles Veidekke.

UEs arbeider skal utføres innenfor den arbeidstid hvor Veidekke sin prosjektledelse er til stede på byggeplassen. Avvik fra dette skal avtales særskilt.

Virksomhet Bestemmelser Punkt
Veidekke Bygg Spesielle kontraktsbestemmelser (PDF) 3.2.4 à Helse, miljø og sikkerhet
Veidekke Anlegg Spesielle kontraktsbestemmelser (PDF) 3.2.4 à Helse, miljø og sikkerhet
Veidekke Industri Spesielle kontraktsbestemmelser (PDF) 11.3 à Helse, miljø og sikkerhet