Krav til sikkert utstyr

For å unngå at ulykker skjer har vi utarbeidet krav til områder vi vet er ekstra utsatt. Her kan du laste ned kravene og se filmer som forklarer dem i praksis.

Heisekran som heiser element. Tre mennesker ser på fra en toppetasje. Foto.

Løfteinnretninger og tjenester for løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner og bruk av løfteinnretninger er en av de store fareområdene innen bygg og anlegg. Hendelser med løfteoperasjoner har ofte stort skadepotensiale. Derfor skal dette alltid planlegges grundig.

For å unngå at hendelser med løfteoperasjoner skjer, er det innført en rekke tiltak. I planlegging og bestilling av løfteutstyr og tjenester med løfteoperasjoner er det utarbeidet egne sjekklister. Disse skal avklare behovene på det enkelte arbeidssted i tillegg til at det er særegne krav til operasjonell sikkerhet.

Forskrift om utførelse av arbeid setter krav til at personell som skal bruke løfteutstyr og løfteinnretninger har dokumentert og / eller sertifisert opplæring.
For å sikre at denne kompetansen er vedlikeholdt ihh til § 8-1 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, krever Veidekke at personell som har utførende roller i løfteoperasjoner gjennomfører kompetansetest.

Dersom du eller dine ansatte skal ha rolle som anhuker/signalgiver eller fører av ulike typer løfteinnretninger skal vedkommende gjennomføre og bestå aktuell kompetansetest som gjennomføres hos Munio.

Dersom vedkommende ikke består testen etter 3 forsøk, vil testen bli låst for vedkommende og videre avklaring må da gjøres med nærmeste leder og det aktuelle arbeidsstedet.
En godkjent test er gyldig i 12. måneder og gjelder for alle arbeidsplasser i Veidekke, dersom annet ikke er besluttet lokalt.

Aktuelle tester
Logg inn her for å finne og gjennomføre aktuelle tester

 

Spesielt risikoutsatte arbeidsoperasjoner

Noen arbeidsoperasjoner og noe utstyr er spesielt risikoutsatt. Derfor har de egne spesifikke krav.

Fallsikring fra lave høyder

Fall fra relativt lave høyder utgjør en stor andel av ulykkene i vår bransje. Sikrere produkter og riktig bruk av gardintrapper, stiger, rullestillas og arbeidsbukker vil føre til færre ulykker og ivareta arbeidshelsen.

De oppdaterte kravene til fallsikring gjelder for Veidekke Bygg Norge, og er utarbeidet sammen med håndverkere og våre leverandører.